top of page
Ryfylkeøyene.jpg

Lang erfaring, personlig kontakt.

Vi engasjerer oss i din virksomhet. Hos oss får du tett oppfølging fra en revisor som bryr seg.

Revisjon

Vår revisjonstjeneste sikrer tillit til ditt årsregnskap.
Vi sikrer en effektiv revisjonsprosess med kvalitet for selskapet.

Vår uavhengige og systematiske gjennomgang av selskapets økonomiske transaksjoner og finansielle rapportering vil vurdere om ditt regnskap gir et rettvisende bilde av selskapets økonomi og samsvarer med gjeldende regnskapsstandarder og lovverk.

Lovpålagt eller avtalt revisjon av årsregnskapet er viktig for å sikre tillit til selskapets finansielle rapportering. Velg oss som ditt revisjonsselskap for å sikre at du oppfyller lovkrav og har en pålitelig revisjonsprosess som gir tillit til ditt selskap.

#AlleHaddeHattGodtAvEnRevisorIblant

Rådgivning

Våre ansatte har høy kompetanse og solid erfaring innen fagområdene regnskap, skatt, merverdiavgift og selskapsrett. 

Vi tilbyr rådgivning og bistand på flere områder:
- Utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding
- Organisasjonsstruktur og omorganiseringer
- Fusjoner og fisjoner
- Arv og generasjonsskifte
- Skatte- og avgiftsrådgivning
- Etablering av selskap
- Bistand til utarbeidelse av selskapsdokumenter
- Bekreftelse av egenkapitaltransaksjoner

bottom of page