top of page

Personlig utvikling

I Revisjon Ryfylke jobber vi for at hver enkelt skal ha personlig utvikling og vekst tilpasset sine mål. Vi satser på utdanning, faglig oppdatering og at vi til enhver tid har de beste arbeidsverktøyene. Dine innspill er verdifulle for at vi sammen skal bli bedre. 

Arbeidsmiljø

Vi ønsker å skape et positivt og inkluderende arbeidsmiljø preget av fellesskap og medmenneskelighet. Vi jobber for at du trives og at vi sammen kan skape en god arbeidsplass. Vi vil tilpasse arbeidsoppgavene til ditt privatliv og lære deg å kjenne som person. Derfor arrangerer vi sosiale sammenkomster, både med og uten følge, for å styrke samarbeidet og fellesskapet i selskapet.  Sammen kan vi danne det beste laget.

Varierte oppgaver

Hos oss får du ta del i hele revisjonsprosessen fra A til Å, og være med på å løse alle utfordringene knyttet til revisjon, regnskap, skatt og merverdiavgift. Vi har en variert portefølje av kunder i mange ulike bransjer. Du møter derfor stadig nye utfordringer og øker din kompetanse. 

Jeg trives i Revisjon Ryfylke AS fordi vi har fleksibel arbeidshverdag som kan tilpasses egne og familiens aktiviteter. Setter pris på de sosiale turene til både innland og utland hvor vi har med våre ektefelle/samboer/kjæreste.

Roar
Ansatt siden 2009

Arbeidsdagene er fylt med varierte oppgaver hvor jeg får ta del i hele revisjonsprosessen på mindre og større selskaper i mange ulike bransjer. Det er høy fleksibilitet knyttet til arbeidstid og arbeidsmengde.

Lars
Ansatt siden 2015

For the money, for the glory and for the fun.

Mostly for det money 😝

Tor Bjørnar

Ansatt siden 2014

En arbeidsplass folk blir hos

Kopp kaffe? ☕️

Drømmejobb i Ryfylke?

Sammen skaper vi en god arbeidsplass!

Fra Stavanger? Ingen problem. Vi har allerede kollegaer som pendler gjennom Ryfast, og vi har gode vilkår for refusjon av bompenger

Nysgjerrig på jobb hos oss?

Vi setter pris på din kontakt.

Vi har alltid plass til den rette medarbeideren!

bottom of page