top of page

Revisjon Ryfylke er et lokaleid selskap, og vi driver vår virksomhet i moderne lokaler på Tau.
Revisjonsvirksomheten ble etablert for over 35 år siden og har opparbeidet seg en sterk posisjon i markedet.  Dette har vi oppnådd med fokus på kvalitet og integritet i leveransene til enhver tid.
Vi jobber tett på kundene for å forstå deres spesifikke behov og utfordringer, og opplever tillit som vi forvalter med respekt. 

Vi tilbyr revisjons- og rådgivningstjenester til selskaper i Ryfylke og Nord-Jæren.
Våre over 600 kunder består i all hovedsak av små og mellomstore aksjeselskaper,
men vi har også foreninger, stiftelser, sameier, enkeltpersonforetak og ANS/DA.

Våre 6 oppdragsansvarlige og 5 revisormedarbeidere med spredt kompetanse og fra 1 til 35 års erfaring innen revisjon. Vi har i snitt over 10 års gjennomsnittlig ansettelsestid.
Dette gir kontinuitet som sørger for at våre kunder har et fast revisjonsteam år etter år.

Kopp kaffe? ☕️

Vi har kompetansen du trenger og kan garantert hjelpe deg.

Om oss

Vi vandrer med deg.

bottom of page